Gazipaşa Ziraat Odası

Vatan Hürriyet Ekmek

ZOBİS
ZOBİS
Gazipaşa Ziraat Odası > Altıkapı Han

Altıkapı Han

       Gazipaşa İlçesi’ nin Yakacık I. Köyü sınırları içerisinde yaklaşık dikdörtgen planlı moloz taş ve harç kullanılarak yapılmış önde revak kısmı yer almaktadır. Revak açıklıkları kemerli kapılarla sağlanmış. Bunlardan üç
tanesi tam olarak kalmış diğerleri yıkılmış durumdadır.
Bunun dışında yapı sağlam olup, revakın kuzey yönünde birbirine paralel altı uzun mekan yer almaktadır. Mekanlar birbirine kemerli kapılarla bağlanmaktadır. Mekanlar içerisinde mazgal delikleri aydınlatmayı sağlamaktadır. Yapı yanındaki köşkle bağlantılı bir han olabilir.