Gazipaşa Ziraat Odası

Vatan Hürriyet Ekmek

ZOBİS
ZOBİS
Gazipaşa Ziraat Odası > Nephelis (Müzekent)

Nephelis (Müzekent)

       Kentin adına arkeoloji literatüründe rastlanmamıştır. Ancak Nephelis olarak lokalize edilebilir. Ulaşımı Gazipaşa Mersin karayolunun 15. km’ sinde güneye sapan 5 km ‘lik yolla sağlanmaktadır. Kent üç bölümden oluşmaktadır.
           A ) Ala Kilise olarak bilinen düzlükte yer alan yapı kalıntısı.
           B ) Akrapol ve yamaçları
           C ) Kuzey kısmı
       Birinci bölümdeki yapı dikdörtgen planlı çok mekanlıdır.

       İkinci bölümdeki akrapol kuzeyindeki küçük tepenin üzerinde ve yamaçlarında yer alır. Sur duvarları kısmen sağlamdır. Burada tapınak niteliğini taşıyan bir yapı kalıntısı vardır.
Üçüncü bölüm ise tahrip olmuş tek bir yapının bulunduğu yerdir. Kentin geniş bir akrapolü ve taş yatağı vardır.